Imatges de la manifestació pel Dret a la vivenda. Port de Sagunt 16F

555957_10151230811462132_1116640228_n149960_10151230811757132_2124498653_n538356_10151230811167132_1212253448_nImatges de la manifestació pel Dret a la vivenda al Port de Sagunt.
308075_562329983779021_577906386_n

Anuncis

16F Manifestació pel Dret a la vivenda

308075_562329983779021_577906386_n

Qué hacer en caso de ser desahuciados.

El abogado Rafael Mayoral explica qué hacer en caso de desahucio, paso a paso en el proceso de ejecución hipotecaria en los distintos casos con el común denominador de que “hay que luchar” y que la gente, ya sean afectados o voluntarios, os apoyará. Grabado un martes en la sede de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, Madrid.

L’advocat Rafael Mayoral explica què fer en cas de desdonament, pas a pas en el procés d’execució hipotecària en els distints casos aStopDesahuciosmb el comú denominador que “cal lluitar” i que la gent, ja siguen afectats o voluntaris, vos recolzarà. Gravat un dimarts en la seu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Madrid.

Els desnonats prenen les Corts (Los desahuciados toman las Cortes)

“Que hablen los afectados… ¡Que se paren los desahucios ya!” Així s’expressaren els integrants de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) des de la tribuna de convidats de les Corts Valencianes després que el president de la Generalitat responguera a les preguntes sobre desnonaments plantejades per Esquerra Unida.

Aprovada la moció d’Esquerra Unida – Quart per la Dació en pagament

Aquesta moció presentada per Esquerra Unida s’aprovà al ple del 3 de juliol per 5 vots a favor EU i PSOE i 2 abstencions del PP.

Al Ple de l’Ajuntament de Quart de les Valls

MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DEL LLOGUER SOCIAL.

En Josep Vicent Langa Gómez, regidor d’EUPV a l’Ajuntament de Quart de les Valls presenta al Ple per al seu debat la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Amb la crisi i l’augment de l’atur moltes famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les necessitats més bàsiques. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, sols entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 en l’Estat Espanyol s’han produït 151.369 processos de desnonament, amb 328.000 execucions hipotecaries iniciades.

Les famílies no solament s’enfronten a la pèrdua de la seua vivenda sinó a una condemna financera: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecaria que finalitza amb la subhasta de l’immoble, si queda deserta (succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica la vivenda pel 50% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute, més els interessos i el cost judicial, a persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nomines, comptes i  embargaments als avalistes.

Aquesta legislació permet que les entitats financeres s’adjudiquen les vivendes pel 50% del valor de taxació, la qual cosa no te comparació amb les legislacions de països del nostre entorn i a més a més es tracta d’un efecte sovint desconegut per les famílies afectades quan signaren els contractes hipotecaris amb informació insuficient i enganyosa.

Considerem inadmissible i injust que en un Estat social i democràtic de dret, les conseqüències de la crisis recaiguen sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari. El que s’exposa vulnera l’actual marc jurídic, ja que el dret a la vivenda és un mandat constitucional recollit en l’article 47 de la Constitució Espanyola, també l’article 33 limita el dret a la propietat privada al compliment de la seu funció social, i s’incompleix en tant i en quant els pisos buits son acumulats pels bancs, o l’article 24 que garanteix la tutela judicial i és vulnerat en els processos d’execucions hipotecaries on es produeix una clara indefensió. Així com la Declaració Universal de Drets Humans (article 25), etc.

Per tant el Ple Municipal de Quart de les Valls adopta els següents ACORDS:

Primer.- Demanar al Govern central que, com proposa la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, modifique la regulació hipotecaria incloent la dació en pagament, tal i com recull la iniciativa legislativa popular.

Segon.- Instar al Govern a aprovar una moratòria als processos de desnonament i que aproven mesures urgents destinades a que els milers de pisos buits que acumulen els bancs es posen a disposició de les famílies que han estat víctimes d’un desnonament en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda familiar disponible.

Tercer.- Donar suport a la recollida de signatures de la ILP impulsada per les entitats defensores dels afectats per les hipoteques, facilitant la recollida de signatures en la via pública, aprofitant esdeveniments socials, mercat, etc.

Quart.- Traslladar l’acord al Consell de Ministres, al Parlament Autonòmic,  i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Camp de Morvedre

 25 de juny de 2012