Invitació presentació projecte “La font és vida, biodiversitat a la Font de Quart”

Acció Ecologista – Agró i l’Ajuntament de Quart de les Valls es complauen de convidar-te a la presentació del projecte “La font és vida” que es farà el proper 23 de maig de 2012 a les 19h, a l´Auditori de Quart de les Valls

L´Ajuntament de Quart i Acció Ecologista-Agró han encetat un projecte de revalorització i sensibilització al voltant de la Font de Quart i la seua població: LA FONT ÉS VIDA.

Per al desenvolupament del projecte s´estan realitzant activitats d´educació ambiental per al públic més jove. També s´ha creat una plataforma de difusió dels valors socials i naturals de la Font de Quart: un blog que es podrà consultar a internet amb tota la informació i activitats generades pel projecte i un fullet en paper on es recull la informació bàsica de la Font de Quart.

Però, a més, el nostre desig és implicar a la població adulta, escoltar recomanacions i idees i fer-la particep d´aquest projecte. Per això, estem preparant una jornada de portes obertes a la Font de Quart el diumenge 3 de juny. Aquesta jornada serà un espai obert per a totes aquelles persones que viviu a la Vall de Segó i volgueu participar en aquestes activitats.

Per a totes aquelles persones, associacions, grups i amics interessats farem una PRESENTACIÓ PÚBLICA del projecte el proper 23 de maig de 2012, a les 19h, a l´Auditori de Quart de les Valls.

Us esperem!

Si no podeu acudir i esteu interessats, podeu contactar amb nosaltres a:
EMAIL: agromorvedre@gmail.com
TELÈFON: 962690854

Més informació sobre l’estudi al Blog de La Font de Quart

Anuncis

Imatges de la replegada de signatures al mercat de Faura per als Afectats per les Hipoteques.

Aquest matí, el Partit Comunista i Esquerra Unida han estat replegant signatures al mercat de Faura per a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques.

Esta mañana, el Partido Comunista y Esquerra Unida han estado recogiendo firmas en el mercado de Faura para la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.


Naix el bloc de l’InfoJove del Consell Municipal de la Joventut

Aprofite per informar-vos que hem canviat el format de l’Infojove i que ara és un bloc.

Ahi anirem penjant les informacions que considerem d’interés per a la gent jove de Quart de les Valls, vos podeu fer seguidors/es.

L’adreça és www.cmjquart.wordpress.com

Jovi Langa President CMJ-Quart de les Valls

Moció per a demanar la Derogació del Decret-Llei 3/2012, de reforma laboral.

Grup Municipal Esquerra Unida

Moció per a demanar la Derogació del Decret-Llei 3/2012, de reforma laboral.

El 12 de febrer ha entrat en vigor el RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral aprovada pel Govern. La reforma suposa la reducció de drets col·lectius i individuals de la classe treballadora, amb la “justificació” de reduir l’atur quan és el propi Govern qui reconeix que en 2012 l’atur augmentarà. El Govern doncs ha aprofitat la crisis del sistema capitalista i l’enorme taxa d’atur per a donar suport als postulats més “agressius” de la patronal.

La reforma laboral no ajudarà a la creació d’ocupació com no ho va fer la seua predecessora el 2010. Desregula i individualitza les relacions laborals, amplia el poder unilateral dels empresaris, abarateix l’acomiadament, baixa els salaris i ataca al sindicalisme:

 • Nou contracte de treball, per a empreses de menys de 50 treballadors/es, amb un període de prova d’un any, durant el qual el/la treballador/a pot ser acomiadat sense causa, ni preavís, ni indemnització. A més a més amb incentius fiscals i bonificacions en la  Seguretat Social. En la practica suposarà a més un atac a la llibertat d’organitzar-se sindicalment, ja que qualsevol acció o veu discordant del treballador/a podrà acabar en un comiat sense motivar.
 • Modificació del contracte de formació, (art. 11.2 del ET). Augmenta l’edat, abans era per a joves de 16 a 21, ara passa de 16 a 25 anys. Es permet que se puga encadenar aquest tipus de contracte en la mateixa empresa si l’activitat realitzada és distinta. La retribució passa de ser la establerta en conveni, al Salari Mínim. Suposa estendre els contractes basura afavorint el frau.
 • Abaratiment de l’acomiadament. Modifica el art. 56.1 del ET. La indemnització per acomiadament improcedent passa de 45 dies i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats. Desapareixen salaris de tramitació, només es pagaran en cas de que l’empresa opte per la readmissió.
 • Dret de l’empresari a disposar arbitràriament del 5% de la jornada dels/les treballadors/es. (art. 34.2 del ET) sense necessitat d’acord.
 • Reducció salarial. (ART. 41 del ET), permet realitzar modificacions substancials de les condicions de treball. Afectant a la jornada de treball, horaris, torns, etc. Possibilitat de reducció de salaris per raons tècniques, organitzatives o de producció. Sense que els/les treballadors/es puguen acudir a l’autoritat laboral.
 • Amplia el poder empresarial, para imposar funcions diferents i traslladar als/les treballadors/es a altre centre sense necessitat de justificació organitzativa.
 • Facilita l’acomiadament col·lectiu. (art. 51 de l’ET) Facilita els acomiadaments que afecten al 10 % de la plantilla, serà suficient que es dóne una reducció d’ingressos o vendes durant tres trimestres, permetent l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Elimina el requisit d’autorització per l’autoritat laboral. Suposa privar als/les treballadors/es del dret de negociació per unes millors condicions d’acomiadament.
 • Acomiadament per absentisme. Absència justificada d’un 20% de la jornada en dos mesos és motiu d’acomiadament. Suposa vulnerar el dret dels/les treballadors/es a la salut.
 • Responsabilitza de la crisi a les víctimes. Un/a treballador/a en situació d’atur amb prestació, en lloc de prendre’s el seu temps a la seua preparació, recuperació i recerca d’ocupació poden ésser condemnats a fer treballs per a la comunitat.
 • Limita els convenis d’àmbit superior. Prioritat dels convenis de empresa sobre els d’àmbit superior (estatal, autonòmic o provincial), la qual cosa suposarà la pèrdua de drets dels/les treballadors/es en qüestions com el salari, complements, hores extres, horaris, vacances, classificació professional, conciliació, etc. Es podrà establir pitjors condicions laborals.
 • Desapareix la ultractivitat dels convenis. (art. 86.3 ET) Superat el període de 2 anys sense que es signe un conveni s’aplicarà el conveni d’àmbit superior, sense perllongar les millores que haguera pogut acumular el conveni caducat per l’acció d’anys de negociació col·lectiva.
 • Empreses de col·locació. (modificació art. 16.3 ET), permet definitivament que les empreses de col·locació privada actuen como intermediaris entre treballadors i empreses. Suposa deixar en mans privades un servei que sempre s’ha prestat de manera pública, possibilitarà que es cometen arbitrarietats en funció del interès patronal. Suposa renunciar a que els serveis públics d’ocupació milloren els seus mecanismes d’actuació.

 Estem assistint a mobilitzacions de treballadors/es entre les quals hi ha convocada una Vaga General per al proper 29 de març. Davant del conjunt d’agressions socials que estem vivint urgeix la presa de respostes contundents.

Per això llance la següent PROPOSTA D’ACORD:

1.- L’Ajuntament de Quart de les Valls rebutja el RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma laboral.

 2.- L’Ajuntament de Quart de les Valls insta al Govern a la retirada immediata del RDL 3/2012, de mesures urgents per a la reforma laboral.

3.- L’Ajuntament de Quart de les Valls fa palès mitjançant la present el seu suport a les diferents mobilitzacions en contra de la reforma laboral dutes a terme per les organitzacions socials i a la Vaga General del 29 de març.

4.- Traslladar l’acord a:

– A la presidència del Govern de la Nació.

– A la Ministra de Treball.

– Als sindicats que actuen en el àmbit del Camp de Morvedre: CCOO, UGT, CGT, CNT.

  12 de març 2012

NOTA DE PREMSA APROVACIÓ MOCIÓ EU-QUART DE LES VALLS CONTRA LA REFORMA LABORAL I PER DONAR SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29M.

El dijous 15 de març s’ha cel·lebrat a Quart de les Valls un ple ordinari que entre altres temes ha tractat una moció, presentada pel regidor d’Esquerra Unida en aquesta localitat, Jovi Langa, que manifestava el refús a la reforma laboral RDL 3/2012,  i que donava suport a la Vaga General convocada pels sindicats el 29 de març. La moció ha sigut aprovada per majoria amb el vot a favor d’EUPV i PSOE i l’abstenció del PP.

 La reforma suposa la reducció de drets col·lectius i individuals de la classe treballadora, amb la “justificació” de reduir l’atur quan el Govern reconeix que en 2012 l’atur augmentarà. El Govern doncs ha aprofitat la crisis del sistema capitalista i l’enorme taxa d’atur per a donar suport als postulats més “agressius” de la patronal.

La reforma laboral no ajudarà a la creació d’ocupació com no ho va fer la seua predecessora el 2010. Desregula i individualitza les relacions laborals, amplia el poder unilateral dels empresaris, abarateix l’acomiadament, baixa els salaris i ataca al sindicalisme. Els seus trets més damnants serien:

 • Nou contracte de treball per a empreses de menys de 50 treballadors amb un període de prova d’un any, durant el qual el treballador pot ser acomiadat sense causa, preavís, ni indemnització.
 • Abaratiment de l’acomiadament improcedent que passa de 45 dies i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats.
 • Reducció salarial. La Reforma permet realitzar modificacions substancials de les condicions de treball. Afectant a la jornada de treball, horaris, torns, reducció de salaris per raons tècniques, organitzatives o de producció sense que els treballadors puguen acudir a l’autoritat laboral.
 • Facilita l’acomiadament col·lectiu, serà suficient que es dóne una reducció d’ingressos o vendes durant tres trimestres, permetent l’acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Elimina el requisit d’autorització per l’autoritat laboral. Suposa privar als treballadors del dret de negociació.
 • Acomiadament per absentisme. Absència justificada d’un 20% de la jornada en dos mesos és motiu d’acomiadament vulnerant el dret dels treballadors a la salut.
 • Responsabilitza de la crisi a les víctimes de l’atur, que si gaudeixen d’una prestació, en lloc de prendre’s el seu temps a la seua preparació, recuperació i recerca d’ocupació poden ésser condemnats a fer treballs per a la comunitat.
 • Prioritat dels convenis d’empresa sobre els d’àmbit superior (estatal, autonòmic o provincial), la qual cosa suposarà la pèrdua de drets laborals adquirits amb dècades de lluita: salaris, complements, hores extres, horaris, vacances, classificació professional, conciliació, etc. Es podrà establir pitjors condicions laborals.
 • Desapareix la ultractivitat dels convenis.

Estem assistint a mobilitzacions de treballadors entre les quals hi ha convocada una Vaga General per al proper 29 de març. Davant del conjunt d’agressions socials que estem vivint urgeix la presa de respostes contundents. Amb la moció l’Ajuntament de Quart insta al govern a rectificar i dóna suport a les mobilitzacions socials i a la Vaga del 29 M.

El Partit Comunista i Esquerra Unida per l’Escola Pública

Ahir dia 24 de Gener va tenir lloc una concentració per l’Escola Pública a l’I.E.S “La Vall de Segó” convocada pels centres educatius dels cinc pobles. Aquesta concentració s’enmarca en les mobilitzacions que estan tenint lloc arreu de la Comarca, el País Valencià i tot l’Estat. A l’acte assistiren  diverses associacions culturals, polítiques, sindicals i ecologistes.

Es va llegir un manifest el·laborat pel personal docent de Les Valls en el que es denunciava que s’està carregant el cost de la crisi a qui no l’ha provocada, mentre que els recursos s’estant destinant a rescatar als bancs.

A l’igual que a la resta de centres, els centres docents de Les Valls han suspés les activitats extraescolars i continuaran les mobilitzacions.

El Partit Comunista i Esquerra Unida -Les Valls estarà sempre en la defensa dels Serveis Públics i contra els intents de deteriorament, repagament (que no copagament) i privatització encoberta.

Animem a tots i totes a recolzar les mobilitzacions pels serveis públics.

Com diu el lema de campanya del Partit Comunista des del 2008 “Mobilitza’t, que no et facen pagar la crisi!”.