MANIFEST DE L’1 DE MAIG DEL PCE

pce

ENFRONT DE LES POLÍTIQUES QUE ESTAN ARRUÏNANT A LA MAJORIA DEL NOSTRE PAÍS
Els paràmetres de la realitat socioeconòmica del nostre país han dibuixat el total fracàs de les polítiques que el Govern del Partit Popular, dictades pels dirigents del Capitalisme més feroç que s’ha conegut fins ara, han aplicat.
Sis milions de desocupats/des, entre els quals es troben el 55% dels/les joves en edat de treballar; una destrucció de 152.544 treballadors/es autònoms durant l’any 2012 (el que significa un 4,6% dels existents, mentre que a Europa la mitjana ha estat del 0,5%); 12,4 milions de persones estan en risc d’exclusió social; 1,7 milions de llars no tenen cap ingrés; el 30% dels/les treballadors/es actius tenen salaris inferiors a mil euros al mes; 300.000 llars viuen de la pensió dels avis; des que va començar la crisi s’han executat (segons dades del CGPJ fins a Desembre de 2012) 415.117 desnonaments.
Són dades irrefutables, que alguns “negres cantors de somriure fals del Partit Popular” volen desmentir amb l’estúpida frase “que des que Governa Rajoy Espanya ha crescut en credibilitat”.
És cert, que per a alguns aquestes polítiques els han anat molt bé, el bloc de les persones més riques a Espanya han vist incrementat el seu patrimoni en les Societats d’Inversions (SICAV) en un 50%.
Les polítiques del Capitalisme, recomanades per la Troica, estan dirigides a beneficiar als seus, però les conseqüències estan sent terribles i poden ser devastadores si no es canvien urgentment. Una última dada, la classe mitjana en el nostre país està en una situació de desequilibri econòmic i de benestar. Si no es corregeixen les polítiques de retallades socials podria arribar a desaparèixer, creant un cisma de desigualtat social; de fet, Espanya ha passat a ser el segon país amb més desigualtat social de l’Euro zona, quan fa tan sol quatre anys érem el dècim.
L’ONG Intermón Oxfam, analitzant les dècades perdudes a Amèrica Llatina per l’aplicació d’aquestes polítiques en els anys 70 i 80 , afirma que si es mantenen les retallades socials en el nostre país, recuperar el benestar social existent en 2008 ens podria costar 25 anys, amb el que perdríem dues generacions completes per a benefici d’uns pocs.
L’Objectiu del Capitalisme i els seus defensors està clar en els països del sud d’Europa: “per a mantenir el nivell de beneficis dels grans empresaris i els accionistes de la Banca, és necessari reduir els costos salarials per sobre del 10 %”. Ja han aconseguit un 8% en tan sol dos anys amb l’aplicació de la reforma laboral que va aprovar el Partit Popular, mentre que en el mateix període l’augment de les rendes d’Empresaris i Financers ha crescut un 6,5%, és a dir, no és un problema d’escassesa de diners, sinó de polítiques per al seu repartiment. Altra conseqüència d’aquesta nefasta reforma és l’augment dels acomiadaments, per donar algun detall, al gener de 2013 els EROs van augmentar un 33% respecte a l’any anterior.
En el marc Internacional l’agressió als treballadors/es segueix marcada per les polítiques imperialistes i d’utilització de les guerres com forma d’invasió i apropiació dels recursos naturals dels països més pobres.

La resposta a les polítiques neoliberals és altra de les causes per a l’aplicació discriminada del poder militar dels països occidentals amb EUA i la seua OTAN al capdavant.
Les agressions a Síria, Mali, Líbia, entre unes altres, de les quals rebem escasses i tergiversades notícies, solament estan condemnant als seus pobles a la fam, destrucció i mort, amb l’únic objectiu per als països rics d’apropiar-se dels seus recursos naturals o potenciar la posició geoestratègica dels seus aliats, com passa en orient amb Israel.
Els organismes internacionals segueixen sense resoldre la situació sagnant del Poble Saharaui i en la repressió a Líbia o dels manifestants a Egipte miren per a altre costat.
Aquest PRIMER DE MAIG, els treballadors/es del nostre país també volem exigir el canvi de l’injust i cruel ordre internacional establit.
La corrupció no és solament el llistat de golfs i perdulàries del nostre país, és la conseqüència directa de reduir els controls públics a les decisions polítiques, aplicant aquella màxima de les polítiques liberals que PSOE I PP han portat a terme durant anys: “no han d’existir regulacions, ja que el mercat ho regularà tot”. Els diners que ha servit per a incrementar el patrimoni d’aquests corruptes reals, ha estat sostret per a aplicar altres polítiques que beneficien a la majoria de ciutadans.
Però des del PCE no encarem un Primer de Maig de 2013 amb un esperit derrotista, tot el contrari, la resposta de molts ciutadans/es en la seua lluita diària està significant un dic de contenció per a l’expansió d’aquestes polítiques. Les marees de tots els colors, les lluites dels afectats pels desnonaments o els estafats per la usura sense límit de les entitats financeres, les batalles dels/es estudiants pel dret a una Educació Pública de qualitat, les mobilitzacions convocades pels Sindicats, i un llarguíssim llistat de protestes ciutadanes i el compromís que els/es comunistes tenim amb totes i cadascuna d’aquestes accions és el camí estratègic per a derrotar aquestes fracassades polítiques.
És indispensable que aquest 1 de Maig de 2013 siga el punt d’inflexió perquè les protestes ciutadanes i les mobilitzacions obreres tinguen un punt de trobada i s’establisca un procés de lluita conjunta contra el Capitalisme.
No solament no és derrotista la posició del PCE, sinó que el conjunt dels/es militants comunistes, el Partit des dels seus diferents àmbits, encaren amb propostes socioeconòmiques alternatives i beneficioses per a la majoria dels ciutadans l’agressió del Capitalisme, demostrant que altra política és possible: La protecció de l’habitatge, la creació del Banc Públic de Terres, el suport a la ILP de la “Dació en pagament” de les hipoteques, la paralització dels desnonaments, el llistat de propostes d’inversió per a reactivar una economia més solidària i que siga una eina útil per a lluitar contra l’atur, la defensa dels serveis públics, la consideració i defensa del salari diferit dels/es treballadors/es (Sanitat, Educació, Assistència a les persones, etc.), la constitució de la xarxa de solidaritat alimentària, la proposta de creació d’observatoris de contractació per a la lluita contra la precarietat, les alternatives que els/es nostres sindicalistes defensen en el dia a dia per a la defensa de l’ocupació i dels interessos dels treballadors/es….
Però aquestes propostes han d’estar recolzades per la mobilització, pel que per al PCE aquest PRIMER DE MAIG ha de ser el “megàfon” que anuncie una nova estratègia de mobilització sostinguda, on coincidisquen les lluites socials i les crides sindicals, en el camí d’una VAGA GENERAL.
VISCA EL PRIMER DE MAIG

Anuncis

Manifest per a la vaga general del 14 N

En aquest manifest es resumixen les raons per a la convocaroria de la vaga general del 14N i la seua extensió al conjunt de la ciutadania.

ENS DEIXEN SENSE FUTUR. LA RESPOSTA: VAGA GENERAL

La política del Govern és antisocial

– Reducció de les beques i increment desproporcionat de les taxes universitàries.
– Repagament farmacèutic.
– Paralització de la llei de dependència i desmantellament dels servicis socials.
– Disminució de les prestacions per desocupació.
– Deteriorament dels servicis públics i menys personal en les Administracions.

Els ajustos ens ofeguen i no ens trauen de la crisi

– La reforma laboral ens desprotegeix enfront de l’empresa i damunt no acurta la desocupació.
– Ens pugen l’IVA.
– Es privatitzen empreses públiques, pa per a hui i fam per a demà.
– Es retalla la inversió i se sacrifiquen els estímuls a l’activitat econòmica.

I què passa amb els que ens han portat a esta situació

– Es decreta una amnistia fiscal per a les grans fortunes.
– Es rescata als bancs amb diners públics sense exigir contraprestacions.

Què proposem

– Un canvi radical en la política europea que done prioritat a la reactivació econòmica.
– La reversibilitat de la reforma laboral.
– Reforçar les prestacions per desocupació.
– Una lluita decidida contra el frau.
– Exigir als bancs que paguen una part de la factura del seu rescat.
– Una reforma fiscal que incremente els impostos a les rendes més altes.
– Una regeneració democràtica a Europa i la petició expressa a Mariano Rajoy perquè convoque un referèndum i consulte a la ciutadania sobre les polítiques que estan aplicant.

VAGA LABORAL, VAGA DE CONSUM, VAGA CIUTADANA

Aquest conflicte no és només laboral, les conseqüències afecten a la gran majoria de la ciutadania, i molt especialment a les persones més desfavorides. Per això, el 14 de novembre hem de donar una resposta contundent. Un missatge per als Governs europeus i els d’Alberto Fabra i Mariano Rajoy. Ho farem:

– No anant a treballar. La vaga és un dret fonamental reconegut en la Constitució, no es necessita autorització ni fa falta avisar amb anterioritat.

– No venent. Perquè el treball autònom i el xicotet comerç també ix perjudicat de la pujada de l’IVA i dels retalls que redueixen el consum de les famílies.

– No consumint. Planifica amb anterioritat les teues compres i evita anar eixe dia a botigues, supermercats, bars, gasolineres…

– No utilitzant els servicis públics, excepte urgències sanitàries. Ni se va a classe ni es fan gestions en les administracions ni viatges en transport públic.

– Mobilitzant-nos. Pots sumar-te a qualsevol dels piquets informatius i participar en les manifestacions. A les 12h a Elx, pl. l’Algeps i a Elda, Estació d’Autobusos de Petrer. A les 18.30h: Alcoi; Alacant, Estació de Renfe; Castelló, pl. Mª Agustina; València, pl. Sant Agustí.

Manifiesto para la huelga general del 14 N

En este manifiesto se resumen las razones para la convocaroria de la huelga general del 14N y su extensión al conjunto de la ciudadania.

NOS DEJAN SIN FUTURO. LA RESPUESTA: HUELGA GENERAL

La política del Gobierno es antisocial

– Reducción de las becas e incremento desproporcionado de las tasas universitarias.
– Repago farmacéutico.
– Paralización de la ley de dependencia y desmantelamiento de los servicios sociales.
– Disminución de las prestaciones por desempleo.
– Deterioro de los servicios públicos y menos personal en las Administraciones.

Los ajustes nos ahogan y no nos sacan de la crisis

– La reforma laboral nos desprotege frente a la empresa y encima no corta la sangría del desempleo.
– Nos suben el IVA.
– Se privatizan empresas públicas, pan para hoy y hambre para mañana.
– Se recorta la inversión y se sacrifican los estímulos a la actividad económica.

Y qué pasa con quienes nos han llevado a esta situación

– Se decreta una amnistía fiscal para las grandes fortunas.
– Se rescata a los bancos con dinero público sin exigir contraprestaciones.

Qué proponemos 

– Un cambio radical en la política europea que dé prioridad a la reactivación económica.
– La reversibilidad de la reforma laboral.
– Reforzar las prestaciones por desempleo.
– Una lucha decidida contra el fraude.
– Exigir a los bancos que paguen una parte de la factura de su rescate.
– Una reforma fiscal que incremente los impuestos a las rentas más altas.
– Una regeneración democrática en Europa y la petición expresa a Mariano Rajoy para que convoque un referéndum y consulte a la ciudadanía sobre las políticas que están aplicando.

Este conflicto no es solo laboral, las consecuencias alcanzan a la gran mayoría de la ciudadanía, y muy especialmente a las personas más desfavorecidas. Por eso, el 14 de noviembre tenemos que dar una respuesta contundente. Un mensaje para los Gobiernos europeos y los de Alberto Fabra y Mariano Rajoy. Lo haremos:

– No yendo a trabajar. La huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, no se necesita autorización ni hace falta avisar con anterioridad.

– No vendiendo. Porque el trabajo autónomo y el pequeño comercio también sale perjudicado de la subida del IVA y de los recortes que reducen el consumo de las familias.

– No consumiendo. Planifica con anterioridad tus compras y evita ir ese día a tiendas, supermercados, bares, gasolineras…

– No utilizando los servicios públicos, salvo urgencias sanitarias. Ni se va a clase ni se hacen gestiones en las administraciones ni viajes en transporte público.

– Movilizándonos. Puedes sumarte a cualquiera de los piquetes informativos y participar en las manifestaciones. A las 12h en Elche, pl. l’Algeps (Chimeneas), y en Elda, Estación de Autobuses de Petrer. A las 18.30h: Alcoi, pl. Al Azraq; Alicante, Estación de Renfe; Castellón, pl. Mª Agustina; Valencia, pl. San Agustín.

Manifiesto de la JCPV en apoyo a las movilizaciones en defensa de la Educación Pública

Nos movilizamos en institutos y universidades para dar a conocer la situación a la que nos han sometido los continuos gobiernos del PP y del PSOE, ya que cada día que pasa están empobreciendo más nuestro futuro. Con la continua subida de tasas y el aumento de recortes en educación, reduciendo su calidad y encareciendo la posibilidad de estudiar para mejorar nuestros horizontes laborales, se están desmantelando todos los servicios sociales conforme avanzan las políticas Neoliberales.

Cada vez se conceden menos becas a medida que destinan más dinero a las universidades privadas, pretenden comercializar la educación para fines privados, cuando es un bien social del cual todos deberíamos tener derecho a utilizar. La privatización y la elitización de la educación la están acelerando con la excusa de la crisis económica, una crisis que han creado los mismos que están apropiándose de nuestros derechos conquistados en el pasado por nuestros padres y abuelos.

Estamos en una época en la que el gobierno ha dado “carta blanca” en casi todo lo que es propiedad pública para que especuladores que buscan cualquier beneficio privado, acaben acaparando también con la educación pública como un negocio más.

Debemos ser conscientes y luchar por defender nuestra propia libertad de ejercer el derecho a poder estudiar sin que la cantidad de dinero que una persona pueda poseer sea un motivo de preferencia a esta libertad.

No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver como cada vez menos personas de origen trabajador (parada o no), se queden sin posibilidad de aspirar a una educación pública, pues tarde o temprano todos sufriremos las mismas consecuencias beneficiándose unos pocos, como ya están haciendo con los llamados “recortes”.

La JCPV apoya firmemente estas nuevas movilizaciones que reivindican la defensa de la educación pública, gratuita, laica, de calidad y democrática, continuando la lucha mientras tengamos dignidad.

¡Obreros y estudiantes, Unidos y Adelante!

Manifiest de la JCPV en recolzament a las mobilitzacions en defensa de l’ Educació Pública

Ens mobilitzem en instituts i universitats per a donar a conèixer la situació a la qual ens han sotmès els continus governs del PP i del PSOE, ja que cada dia que passa estan empobrint més el nostre futur. Amb la contínua pujada de taxes i l’augment de retallades en educació, reduint la seua qualitat i encarint la possibilitat d’estudiar per a millorar els nostres horitzons laborals, s’estan desmantellant tots els serveis socials conforme avancen les polítiques Neoliberals.

 Cada vegada es concedeixen menys beques a mesura que destinen més diners a les universitats privades, pretenen comercialitzar l’educació per a finalitats privades, quan és un ben social del com tots hauríem de tenir dret a utilitzar. La privatització i la elitiztació de l’educació la estan accelerant amb l’excusa de la crisi econòmica, una crisi que han creat els mateixos que estan apropiant-se dels nostres drets conquistats en el passat pels nostres pares i avis.

 Estem en una època en la qual el govern ha donat “carta blanca” en quasi tot el que és propietat pública perquè especuladors que cerquen qualsevol benefici privat, acaben acaparant també amb l’educació pública com un negoci més.

 Hem de ser conscients i lluitar per defensar la nostra pròpia llibertat d’exercir el dret a poder estudiar sense que la quantitat de diners que una persona puga posseir siga un motiu de preferència a aquesta llibertat.

 No podem quedar-nos de braços creuats i veure com cada vegada menys persones d’origen treballador (aturades o no), es queden sense possibilitat d’aspirar a una educació pública, doncs tard o promte tots i totes patirem les mateixes conseqüències beneficiant-se uns pocs, com ja estan fent amb les anomenades “retallades”.

 La JCPV recolza fermament aquestes noves mobilitzacions que reivindiquen la defensa de l’educació pública, gratuïta, laica, de qualitat i democràtica, continuarem la lluita mentre tinguem dignitat.

Obrers i estudiants, Units i Endavant!

Treballador/a, vine al Partit Comunista!

Com saps, la situació s’està complicant moltíssim per a nosaltres els treballadors i les  treballadores. Les polítiques del govern del PP, continuació de les del govern del PSOE, estan fent que la crisi la paguem nosaltres i no els responsables, de manera que cada vegada és més difícil arribar a fi de més.

Son molts els motius d’indignació i de ràbia. Però no podem quedar-nos quiets a casa, hem d’actuar. És per això que és important militar en el Partit Comunista, el partit que defensa els interessos de la classe obrera. Un partit format per gent treballadora del teu poble i no de polítics venuts, banquers i grans empresaris mafiosos.

El Partit és el nostre instrument polític per a defensar-nos, i amb la que està caient ha arribat l’hora d’organitzar-se i lluitar.

S’aproximen temps molt durs, en el que la misèria i la por tocarà les portes de les nostres cases, per tant cal plantar cara:

     TREBALLADOR/A, ORGANITZA’T I LLUITA EN EL TEU PARTIT:

 

NO PASSARAN!

Els governs del PPSOE:

– donen els nostres diners a la banca.

– permeten que tiren de sa casa a famílies senceres incomplint la constitució.

– ens pugen l’IVA a nosaltres i perdonen als grans defraudadors fiscals.

– deterioren i privatitzen la sanitat, l’ensenyament i tots els serveis públics,  fins i tot l’aigua potable.

– permeten els abusos patronals.

– envien a l’atur a més de 5 milions de treballadors i treballadores.

– i si ens queixem, com els miners o els estudiants, ens envien els antidisturbis per a pegar-nos  sense cap contemplació.

Si vols vindre a les assemblees del Partit Comunista també pots escriure’ns mitjançant aquest formulari:

Manifest de la plataforma d’Afectats pels Incendis

Tret de la pàgina d’Acció Ecologista AGRÓ: http://www.accioecologista-agro.org

Davant de la CATÀSTROFE succeïda per l’incendi forestal que ha assolat la major part de les nostres comarques, la plataforma d’Afectats pels Incendis MANIFESTEM:

1. Que ENS INDIGNA que s’haja produït una catàstrofe de tal magnitud. Sabem que hi han hagut moltes irregularitats durant estos desastrosos dies i que s’han fet moltes coses mal al llarg d’estos anys.

2. Que els veïns i veïnes ENS HEM SENTIT ABANDONATS i que, en general, no ens pareix que s’haja valorat adequadament la importància de les muntanyes del nostre terme per a la vida del poble. En la prevenció i extinció de l’incendi s’han tingut en compte altres prioritats que no són les nostres, que han perjudicat a la gent del poble. Han destrossat el futur de les nostres famílies.

VOLEM:

1. Que S’INVESTIGUE EN PROFUNDITAT les causes de l’incendi. Que se’ns faça arribar a la major brevetat els informes tècnics oficials del que ha ocorregut. Que s’assumisquen responsabilitats per part de qui tenia l’obligació d’haver evitat la magnitud d’esta catàstrofe.

2. Que ES POSE EN MARXA UN PLA EFICAÇ I URGENT, de caràcter integral, per a la recuperació i desenvolupament de tots els municipis afectats pels incendis. I entenem que l’única manera de portar açò a cap d’una manera transparent i real és fent que els ajuntaments siguen els que gestionen els fons que hauran d’arribar i els treballs que s’hagen de realitzar.

3. Que a partir de hui, ES TINGA EN COMPTE A LES VEÏNES I VEÏNS DELS MUNICIPIS AFECTATS tant en el procés d’investigació de les causes com, sobretot, en el pla integral de recuperació i desenvolupament de l’entorn.

4. EXIGIM:

1. Que ES DECLAREN ZONA CATASTRÒFICA totes les àrees afectades pels incendis.

2. Que l’Administració, municipal i autonòmica, DONE COMPLIDA EXPLICACIÓ ALS VEÏNS I VEÏNES DELS MUNICIPIS AFECTATS de tot el que ha ocorregut i DE QUALSEVOL PLA QUE AFECTE en el futur.

3. Que s’activen mesures per a ajudar les persones que han perdut el seu mitjà de vida a l’apostar per establir-se en el món rural, en un medi que van considerar segur i que estava totalment desprotegit. Ens ho van a posar molt difícil, EL FUTUR DELS NOSTRES POBLES ESTÀ EN LES NOSTRES MANS. Tingueu-ho a compte. És el moment que lluitem tots UNITS.

Alcublas, 7 de Juliol del 2012

Tret de la pàgina d’Acció Ecologista AGRÓ